su-şurası-bitti-vitrin

500 Katılımcı İle Toplanan 2. Ormancılık ve Su Şurası Afyonkarahisar’da Tamamlandı…

8 Mayıs 2017

Şurada, Ülkemizin Orman ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Hususlarında 101 Karara İmza Atıldı…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası 5-7 Mayıs tarihleri arasında 500 katılımcı ile toplandı. Şurada ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi hususlarında 101 karara imza atıldı.
web_IMG_4856

Uzun süredir devam eden hazırlıkların sonucu gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası tamamlandı. Şura hazırlıkları, şura müzakerelerine esas olacak doküman ve belgeleri hazırlamak üzere 18 adet çalışma grubu ile muhtelif alt çalışma grupları tarafından yapıldı. Şura belgelerini hazırlayan 18 adet çalışma grubu ise Bakanlık birimleri, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yaklaşık 800 kişi ile bu çalışmalarını tamamladı.
web_IMG_4860

İleriye Dönük Strateji ve Politikalar Müzakere Edildi

5-7 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan ve açılış konuşmasını da Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yaptığı şurada, ülkemizin sahip olduğu orman ve su kaynaklarının yönetiminde ileriye dönük strateji ve politikalar masaya yatırılarak karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla müzakere edildi.

500 Kişi ile Toplanan Şurada 101 Adet Karar Alındı

300’ü şura üyesi olmak üzere 500 kişi ile gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası’nda su, ormancılık, iklim ve meteoroloji, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik ile çölleşme ve erozyonla mücadele komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonların çalışmaları sonucunda ise toplam 101 adet karar alındı.
web_IMG_4877

Kararlar 2023 Hedeflerine Rehberlik Edecek

Alınan bu kararlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uhdesinde olan su, ormancılık, doğa koruma gibi hususlardaki çalışmalarına yön verecek, bu konulardaki strateji belgelerine, eylem planlarına rehberlik edecek ve Bakanlığın 2023 hedeflerine ulaşmasında en büyük yardımcısı olacak.
web_su şurası bitti

Kararlara İlişkin Gerçekleşmeler İzlenecek

Bundan sonraki süreçte alınan kararlar Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun onayıyla yayınlanacak. Sonrasında ise alınan kararların uygulamaya geçirilmesi maksadıyla eylem planları hazırlanacak ve bu kararlara ilişkin gerçekleşmeler 1. Ormancılık ve Su Şurası’nda olduğu gibi mütemadiyen izlenecek.

About Author

Connect with Me: